Konstruktivismus v praxi vysokých škol
 Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0261
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
English version  

     Na soutěži eLearning v Hradci Králové získal kurz Konstruktivismus v kostce, který vznikl v rámci našeho projektu, 1. cenu sdružení EUNIS-CZ (European University Information Systems CZ). (článek ve STADY)

     Podzimní běh kurzu se na Západočeské univerzitě v Plzni koná od 4. listopadu 2010.(fotogalerie).

     V květnovém vydání FaMe Bulletinu Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně byla zveřejněna krátká informační zpráva o projektu.

     Závěrečný tutoriál on-line kurzu prvního běhu vzdělávacího programu na ZČU ve čvrtek dne 29. dubna 2010 od 14,00 hod jsme věnovali skupinové práci a diskusi nad zpracováním závěrečného úkolu a aplikaci konstruktivismu v konkrétních předmětech vyučovaných účastníky kurzu. Na tutoriál navázalo velmi příjemné večerní posezení účastníků projektu v restauraci Flora, tamtéž byla dne 26.května 2010 po metodických konzultacích a finálních úpravách závěrečného úkolu předána osvědčení úspěšným absolventům vzdělávacího programu. (fotogalerie).

   

     Na průběžném tutoriálu on-line kurzu prvního běhu vzdělávacího programu na ZČU ve čvrtek dne 8. 4. 2010 od 14,00 hod prezentovaly jednotlivé skupiny zpracování skupinového úkolu. V pohodové atmosféře se rozvinula také velmi zajímavá diskuse (fotogalerie).

   

     V březnovém vydání čtrnáctideníku Telegraf Fakulty informatiky a managementu v Hradci Králové vyšel krátký článek o projektu.

     Ve stejném termínu jako na ZČU, a sice ve čvrtek dne 18. 3. 2010 od 14,00 hod. se konalo zahajovací setkání projektu také na Univerzitě Hradec Králové.

   

     Na Západočeské univerzitě v Plzni se uskutečnilo úvodní setkání účastníků prvního běhu projektu ve čvrtek dne 18. 3. 2010 od 14,00 hod.

   

     V lednovém čísle měsíčníku Západočeské univerzity v Plzni vyšel krátký článek o projektu.

     Dne 15. 1. 2010 proběhlo na Západočeské univerzitě v Plzni od 9,30 hod školení lektorů projektu ze všech čtyř partnerských institucí. Vedle organizačních informací a živé metodické diskuse měli účastníci možnost vyslechnout inspirativní přednášku doc. Paedr. Jana Slavíka, CSc. (fotogalerie).

     Dne 12.1.2010 byla ve spolupráci s AV studiem Západočeské univerzity v Plzni dokončena krátká videoupoutávka pro propagaci projektu.

     V rámci konference  eLearning 2009 v Hradci Králové ve dnech 10. – 12. 11. 2009 byla otevřena sekce věnovaná problematice konstruktivismu. Pro prezentaci projektu na konferenci byl vytvořen poster. Ve sborníku konference vyšel příspěvek Lucie Rohlíkové E-learning a didaktický konstruktivismus na vysoké škole.

     Dne 20.10.2009 byl vytvořen leták pro propagaci projektu.

     2. projektová schůzka se konala dne 11. 9. 2009 na UTB Zlín. Byla zaměřena na evaluaci první fáze autorské tvorby, přípravu školení lektorů a diskusi možností propagace projektu pro úspěšný nábor účastníků.

     Dne 16.6. 2009 vystoupila koordinátorka projektu s příspěvkem k tématu Konstruktivistické přístupy v e-learningu na vysoké škole na konferenci SCO 2009 (abstrakt).

     Dne 5.6.2009  proběhla první projektová schůzka, které se zúčastnili zástupci všech partnerských institucí. Na programu jednání byl především harmonogram přípravné části projektu, způsob komunikace a spolupráce partnerů a konkretizace obsahu a rozsahu vzdělávacího programu.

 

 

Aktualizováno: 2.12. 2010 17:06:35